درباره دانشگاه

درباره دانشگاه واحد سیرجان

تاریخچه

افتخارات دانشگاه آزاد اسلامی !

سومین دانشگاه جهان از نظر تعداد دانشجو پنج میلیون فارغ التحصیل در دوره های مختلف 10 میلیون متر مربع فضای آموزشی مسقف هفتاد هزار عضو هیات علمی و مدرس تمام وقت و نیمه وقت بزرگترین دانشگاه حضوری جهان صرفه جویی ارزی برای کشور بومی کردن نیروهای تخصصی پرورش نیروهای سرآمد متخصص و علمی تأسیس بیش از هزار خوابگاه دانشجویی گسترش خدمات مشاوره دانشجوئی با بیش از 250 مرکز مشاوره فعال در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی اهتمام در فراهم کردن خدمات رفاهی برای دانشجویان


تقویم آموزشی

تلفن تماس :03441523000
ایمیل : Info@iausirjan.ac.ir
سیرجان انتهای بلوار هجرت بلوار دانشگاه آزاد -صندوق پستی:8718813955

یافتن ما در
https://telegram.me/iausirjan2